борлуулах жижиг үйлдвэрийн хүчин чадалтай үйлдвэрүүд