хөдөлгөөнт бутлуур болон илрүүлэх системийг суурилуулсан