борлуулсан хром ашигт малтмалын үйлдвэрийг ашигласан