боксит кальцинацийн үйлдвэрлэлийн шугамын тоног төхөөрөмж