цементийн үйлдвэрүүдэд төмрийн хэрэглээг нунтаглах зорилгоор хэрэглэдэг