баяжуулах зэрэгт флотацийн хугацаа болон нөхөн сэргээх хугацаа