төмрийн хүдрийн олборлолтын байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөл