филиппин дэх уул уурхайн үйл ажиллагааны шалтгаан ба үр дагавар