бөмбөлгийн тээрмийн дизайн төрөл бүрийн үзүүлэлтүүд