алтны тэмдэгтийн тээрэмийг хэрхэн байгуулах талаар