гейло тоног төхөөрөмж уул уурхайн компани санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлдэг