бутлах ургамлын эрүүл мэнд аюулгүй байдлын асуудлыг анхаарч үздэг