төмөр замын конвейрт хуурай ачааллын системийг хатаах