нүүрсний цахилгаан станцын тээрэм эрчим хүчний хэрэглээ