мөнгөн усыг алт олборлох үйл явцын бүдүүвчийг хэрхэн яаж ашиглах вэ