кальцийн карбонатын үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг нийлүүлдэг