уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн жолоодлогын механизм