ашигт малтмалын төрлүүд ба уул уурхайн үйлдвэрлэлийн байршлууд