механик тоног төхөөрөмж болон холбогдох бусад тоног төхөөрөмж