шохойн чулууны уурхайн налуугийн тогтвортой байдал