алт олборлолтын үнэд зориулж угаах үйлдвэр ашигласан