жижиг хэмжээний ил уурхайн үйл ажиллагааны шаардлага