газар доорхи зоорийн дамжуулагчийн ашиглалтын болон засвар үйлчилгээний зардал