хүнд ашигт малтмалын боловсруулах тоног төхөөрөмжийн үнэ ранд