нойтон ба хуурай бөмбөг үйлдвэрлэх технологийн ялгаа