уул уурхайн химийн бодис зарж борлуулахтай холбоотой заалтууд