төслийн өртөг нь 150 тонн эргэлдэх цементийн үйлдвэр