шинэ зеланд хүмүүс машинд олборлолт хийдэг нүүрсний хэмжээ