жишээ нь бутлагчидтай уусмалаар асуудлыг шийдвэрлэх