бага оврын зөөврийн шороон болон алтны тусгаарлагч