битүүмжлэх цементийг нунтаглах зориулалтаар ашигладаг