кварцын уурхайд ямар тоног төхөөрөмж шаардлагатай байдаг