уул уурхайн үйлдвэрлэлийн хэрэглээний тоног төхөөрөмжийн жишээ