семинарын дараа хэрэглэгчдэд захидал бичихэд нь талархал илэрхийлье