нойтон бөмбөг үйлдвэрлэх чадлыг хэрхэн тооцоолох вэ