борлуулах зориулалттай буталсан тоног төхөөрөмжийг ашигласан