энэтхэг дэх шилэн тоног төхөөрөмжийн дахин боловсруулах үнэ