дулааны цахилгаан станцад хэрэглэдэг бөмбөг үйлдвэрлэдэг