бүрэн алтны үйлдвэр дэх мини уурхайн тоног төхөөрөмж 154