жижиг хэмжээний аж үйлдвэрийн санаачлага үйлдвэрлэлийн салбар