боловсруулах үйлдвэрт ашигладаг чулуулгийн өмнөх төрөл