битумын флотацийн боловсруулалтын машин тоног төхөөрөмж